Albania

Agricultural University of Tirana

Kodër Kamëz, SH1, Tiranë 1000

Rector: Prof. Fatbardh Sallaku
e-mailinfo@ubt.edu.al
Head of  the International Relations Office: Ms. Elsa Zela

“Eqrem Çabej” University of Gjirokastër

Lagjja “18 Shtatori”, Rruga Studenti, nr 30, Gjirokaster

Rector: Bektash Mema
e-mail: rektori@uogj.edu.al

Head of International Relations Office: Irma Gjolleshi

e-mail: gjolleshiirma@gmail.com

 

FACULTY OF EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES

FACULTY OF NATURAL SCIENCES

FACULTY OF ECONOMICS